Musik & Ballade

Onsdag kl.16-17.00

 
Musik  & Ballade-holdet er for børn, der er sådan cirka mellem 5 og 7 år.
 
Vi synger, danser, leger og bevæger os til musik. 

 

Vi klæder os ud, tar’ hatte på og bruger vores fantasi.

 

Vi leger med puls og tempo, rim og remser.

 

 

Det koster 50,-kr. pr. gang.

Hvorfor gå til Musik & Ballade?

 

  • Børn elsker at blive stimuleret musikalsk.

 

  • Gennem leg og bevægelse stimuleres børns sprog, motorik, intellekt, fantasi, musikalitet og rytmeforståelse.

 

  • På Musik & Balladeholdet er børnene aktive medspillere, så deres kompetencer bliver den voksnes ressourcer i

       samværet.

 

  • I fællesskabet omkring musik og bevægelse, mærker man at det individuelle og det fælles er hinandens forudsætninger.

 

  • Musik og bevægelse styrker evnen til at udtrykke sig sprogligt og motorisk.

 

  • Børnene erhverver et repertoire af nye og gamle sange, sanglege, bevægelsessange, rytmik, rim og remser  - til fælles glæde på holdet og derhjemme. Repertoiret udgør et vigtigt fundament for børnenes kulturelle forståelse og indsigt, og giver et godt udgangspunkt for den videre dannelse.

 

 

 

 

         Kontakt CulturArte

Byvejen 5, Køng | 5620 Glamsbjerg

Tel: 61603903 | Mail: info@culturarte.dk

  • Facebook App Icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev