top of page

Musik & Ballade

Onsdag kl.16-17.00

 
Musik  & Ballade-holdet er for børn, der er sådan cirka mellem 5 og 7 år.
 
Vi synger, danser, leger og bevæger os til musik. 

 

Vi klæder os ud, tar’ hatte på og bruger vores fantasi.

 

Vi leger med puls og tempo, rim og remser.

 

 

Det koster 50,-kr. pr. gang.

Hvorfor gå til Musik & Ballade?

 

  • Børn elsker at blive stimuleret musikalsk.

 

  • Gennem leg og bevægelse stimuleres børns sprog, motorik, intellekt, fantasi, musikalitet og rytmeforståelse.

 

  • På Musik & Balladeholdet er børnene aktive medspillere, så deres kompetencer bliver den voksnes ressourcer i

       samværet.

 

  • I fællesskabet omkring musik og bevægelse, mærker man at det individuelle og det fælles er hinandens forudsætninger.

 

  • Musik og bevægelse styrker evnen til at udtrykke sig sprogligt og motorisk.

 

  • Børnene erhverver et repertoire af nye og gamle sange, sanglege, bevægelsessange, rytmik, rim og remser  - til fælles glæde på holdet og derhjemme. Repertoiret udgør et vigtigt fundament for børnenes kulturelle forståelse og indsigt, og giver et godt udgangspunkt for den videre dannelse.

 

 

 

 
bottom of page